Concentus Moraviae: Graindelavoix, Björn Schmelzer

Koncert v rámci festivalu Concentus Moraviae 2017
Neděle 25. 6. 19:30
Kostel sv. Jakuba
Hudba
300Kč / 200Kč

Soubor graindelavoix se v minulosti ve svých programech zaměřoval na středověká a sufi bratrstva. Dnešní koncert je dalším krokem, zabývá se chorálem historických bratrstev v Nizozemsku. Většina z nich byla zasvěcena nějakému světci - svatému Antonínovi, svaté Anně či Panně Marii - nebo relikvii - Svatému kříži nebo nejsvětější Svátosti. Relikvie nebyly podivné předměty opředené pověrami a uctívané několika fanatiky, byly středobodem, kolem kterého se soustředily společné zájmy a tělesné touhy. Většina dochované polyfonie byla zkomponována pro tato bratrstva a hudba proměňuje oddanost a úctu k relikviím v emocionální a hluboký prožitek, který vede k extázi. Graindelavoix neinterpretuje díla Ockeghema, Obrechta, Josquina a dalších s obvyklou abstraktní pobožností, ale s emocionální empatií, která této hudbě dodává nový fyzický rozměr: díky ní se  spojitost s živoucími tradicemi středomořských bratrstev náhle objeví.

Graindelavoix:
Razek-François Bitar / zpěv
Albert Riera / zpěv
Marius Peterson / zpěv
Arnout Malfliet / zpěv
Björn Schmelzer / umělecký vedoucí

Program: Confraternities
Oddanost a emoce náboženských bratrstev 16. století ve franko-vlámské polyfonii
Josquin Desprez, Jacob Obrecht, Johannes Ockeghem, Loyset Compère

Vstupné: 300 Kč plné / 200 Kč zlevněné

Zlevněné vstupenky jsou k dispozici důchodcům, studentům, držitelům průkazek ZTP (1 osoba) a ZTP-P (1 osoba a 1 doprovod). Doklad opravňující ke slevě je třeba předložit spolu se zlevněnou vstupenkou při vstupu do místa konání koncertu.
Využijte možnosti zakoupit si v místním předprodeji standardní vstupenku (plná cena) do 31. 5. 2017 za sníženou cenu o 50 Kč.

Předprodej probíhá v Městském informačním středisku Boskovice, Masarykovo nám. 1, tel. 516 48 86 77, nebo v síti ticketportal.cz

Festival Concentus Moraviae nabízí posluchačům možnost propojit jedinečné hudební zážitky s návštěvou inspirativních míst jižní Moravy a Vysočiny. Během měsíce června se každoročně koná více než třicet koncertů klasické hudby s přesahy do jiných žánrů na zámcích, zámeckých nádvořích, v kostelích i synagogách dvou desítek moravských měst. 22. ročník s podtitulem „LA VOCE“ koncipuje Václav Luks a festival je věnován tématu lidského hlasu a zpěvu ve všech podobách od chorálu, přes lidovou hudbu minulosti až po barokní operu nebo jazz. Významným dramaturgickým akcentem je výročí Claudia Monteverdiho, od jehož narození v roce 2017 uplyne 450 let. V programu bude zastoupena česká špička scény staré hudby s různorodými předbarokními a barokními programy, mimořádně reprezentativní bude složení pozvaných evropských souborů věnujících se středověké a renesanční hudbě. Posluchače čekají také výlety do vzdálených koutů Evropy, uslyší severské melodie, fascinující zvuk středomořského chorálu i portugalské fado v tradiční podobě.