Kulturní zařízení města Boskovice, příspěvková organizace
Kpt. Jaroše 15
68001 Boskovice
516 45 35 44
kultura@boskovice.cz

IČO: 69648468
DIČ: CZ69648468
č.ú.:19–4880360247/0100
Datová schránka: uxhff26

ředitel
PaedDr. Oldřich Kovář
o.kovar.knihovna@boskovice.cz

zástupce ředitele, dramaturg
Ivo Legner
legner@boskovice.cz
tel.: 739 515 210

kulturní pracovnice
Eva Václavíková
vaclavikova.kultura@boskovice.cz
tel.: 730 182 330

účetní
Helena Ježková
jezkova.kultura@boskovice.cz
tel.: 731 143 532

mzdová účetní
Marcela Lujková
lujkova.kultura@boskovice.cz

informatik
Pavel Žouželka
informatik.kzmb@boskovice.cz
tel.: 730 811 556