Klub seniorů

Klub seniorů při KZMB – oddělení studovny Městské knihovny v Boskovicích. Na pravidelné schůzky jsou zváni do našich řad všichni aktivní senioři, kteří nechtějí být sami doma, mají rádi společnost, vycházky a rádi se dozvídají a učí nové věci. Za členský poplatek 50 Kč na sezónu (září – červen) je připravena řada besed, dílen, výletů a společenského programu.

Klub se schází pravidelně každé úterý od 15 hodin ve studovně Městské knihovny na nám. 9. května v Boskovicích, v případě naplánované přednášky se Klub schází v prostorách videosálu Kina Boskovice, také od 15 hodin.

Bližší informace ke klubové činnosti poskytnou pracovníci KZMB na tel. 516 45 35 44.

Program Klubu seniorů na měsíc září:

5. 9.       Klub v knihovně – slavnostní zahájení (od 15.00 hod. v Knihovně Boskovice)
12. 9.     Výlet do Kartografického muzea Velké Opatovice (odjezd z autobusového nádraží 12:48, ze 17. listopadu 12:54 hod.)
19. 9.     Přednáška Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (od 15.00 hod. v Knihovně Boskovice)
26. 9.     Klub v knihovně (od 15.00 hod. v Knihovně Boskovice)