Čas lesů / kino v Prostoru

Prostor

Warm-upová projekce k připravovanému festivalu Jeden svět v Boskovicích 2020 proběhne v kulturním a komunitním centru Prostor. Jako speciální host k diskusi dorazí Tomáš Minx, ředitel společnosti MP Lesy, která se stará nejen o lesy patřící rodině Mensdorff-Pouilly, ale také o boskovické městské lesy.

Film Čas lesů:
Těžaři dřeva s monstrózní mechanikou připomínající Transformers vidí les pouze jako výdělečnou plantáž na dřevo, kde není místo pro živé tvory. A proti nim stojí ochranáři, lesníci či dřevorubci, kteří les chápou jako živoucí kontinuum a kteří usilují o jeho zachování. Režisér dává nahlédnout do každodenní rutiny pestré škály lidí spjatých v dobrém i ve zlém s lesem. Zpovídá je a sleduje v jejich přirozeném prostředí, aby divákům přiblížil širší aspekty lesního hospodaření i osobní filozofii těch, kdo se na něm tak či onak podílejí. Ať už jako nositelé trendů činících z lesa „továrny na dřevo“, nebo jako zastánci kultivačních přístupů.

Vstup zdarma