Den rodinných filmů / Home Movie Day

Kino Panorama

Home Movie Day jsou každoroční akce věnované oslavě amatérského a rodinného filmu. Národní filmový archiv se k této iniciativě poprvé připojil v roce 2014 a od té doby každý rok pořádá sběrová odpoledne v kině Ponrepo a v posledních letech také v dalších městech republiky. Při těchto akcích se kurátoři Národního filmového archivu setkávají s lidmi, kteří přinesou své rodinné filmy nebo se přijdou podívat na projekci pásma sestavených z rodinných filmů. Pokud návštěvník přinese vlastní film (8mm, 9,5mm nebo 16mm), kurátor jej základně ohledá, s vlastníkem filmu provede rozhovor a zjistí co nejvíce detailů ohledně vzniku filmu, aktérů a zobrazených událostí. Následně se tyto filmy přepisují do digitální podoby tak, aby si je jejich dárci mohli pohodlně pustit. Národní filmový archiv se pak ujímá i fyzického zabezpečení a uložení původních filmových materiálu. V letošním roce proběhnou tato sběrová odpoledne v Boskovicích a v Jablonci nad Nisou.

15.00 sběr rodinných filmů
19.00 projekce pásma rodinných filmů
Každoroční pásmo připravené pro Home Movie Day z rodinných kolekcí získaných do sbírek NFA je letos pojato jako mozaika každodenního života v Československu za časů čtyřicetiletého panování komunistické totality. Zvolené téma vychází z letošního třicátého výročí zrušení vlády jedné strany v roce 1989 a jeho dramaturgická linie sleduje životní etapy fiktivního hrdiny (fiktivní hrdinky) - od narození, přes dětství, mládí, dospělost až po seniorský věk.
I když se pětiminutové fragmenty vybrané z jednotlivých kolekcí soustředí na privátní sféru, méně či více nápadné detaily obsažené v některých z nich divákům věrohodně zprostředkují atmosféru doby zaznamenanou kamerami rodinných filmařů (sídlištní výstavba, pěticípé hvězdy a agitační hesla na transparentech, pasová procedura na hranicích atd.). Projekce pásma z rodinných filmových archivů má 80 minut a začíná v 19:00.

Vstup zdarma!