Jak stanovovat hranice dětem i dospělým

Kino Panorama

MAP II rozvoje vzdělávání, realizovaný MAS Boskovicko PLUS, z.s., pořádá přednášku
v rámci Rodičovské kavárny pro rodiče a veřejnost v ORP Boskovice na téma: Jak stanovovat hranice
dětem i dospělým

Mgr. Karel Opravil
Ve školství působí déle než 30 let, z toho 25 let v poradenské praxi se zaměřením na
komunikaci, vztahovou problematiku a výchovné obtíže děti a mládeže. Jedná se
o autora mnoha publikací, vzdělávacích projektů a vzdělávacích filmů.

Cílem akce je rozšířit účastníkům jejich znalosti z oblasti vývojové psychologie, seznámit je
s aktuálními informacemi z oblasti výzkumu chování dětí a působení na děti, které povede k
nastavení hranic jejich chování ve škole i doma.

Vstup zdarma, drobné občerstvení je zajištěno. Kapacita přednášky je omezena, přihlašovat se můžete zde: