Film a škola

Projekt Film a škola

Projekt Film a škola má za cíl začlenění filmové a audiovizuální výchovy do učebního procesu na středních i základních školách. Jde o projekce filmů, které mají žáky vzdělávat nebo jsou adaptací klasických literárních děl. Smyslem Projektu Film a škola je uvedení základních děl české i světové kinematografie pro studenty středních i základních škol, s cílem podat jim v ucelené a propracované formě základní povědomí o dějinách filmového umění. Prostřednictvím kvalitního filmu je totiž možné probudit zájem o filmové umění, prohloubit estetické cítění i znalosti a seznámit se s filmovým kulturním dědictvím. Projekt funguje v Boskovicích od roku 2002 a na jeho realizaci se podílí Filmový klub Boskovice a kino Boskovice ve spolupráci s kantory jednotlivých škol. 

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a střední škola 2017/2018