TourStories: Příběhy židovské čtvrti

Seznamte se s příběhy z židovské čtvrti v Boskovicích.

Židovská čtvrť Boskovice patří k nejzachovalejším židovským památkám v Česku a svého času byla jedním z kulturních center moravských Židů. Cílem trasy je přiblížit autentické příběhy z židovské čtvrti a okolí, které se odehrávají převážně ve druhé polovině 19. a v první polovině 20. století. Příběhy, které uslyšíte, jsou volně čerpány z knihy Jaroslava Bránského Židé v Boskovicích a z knihy Boskovice, můj betlém od Jaroslava Koutného. Zaposlouchejte se do vyprávění, které vás přenese zpět časem do doby, kdy Židé a křesťané žili v blízkém sousedství a prožívali svoje každodenní radosti i starosti.

Cestu židovskou čtvrtí vytvořilo Kino Boskovice ve spolupráci s Muzeem Boskovicka a skupinou dobrovolníků. Projekt vznikl v rámci Festivalu Jeden svět Boskovice 2021.

 

TourStories je mobilní aplikace a platforma pro sdílení komentovaných prohlídek a interaktivních digitálních průvodců.