Pronájmy

K dispozici jsou následující prostory:

Kinosál - 153 míst, prostorový zvuk Dolby Surround EX, digitální projektor

Videosál - 40 míst, projekční plocha, projektor lze přenést z kinosálu, bílá přenosná tabule, prostorový zvuk

Přísálí - výstavní plocha, šatna

Učebna č. 1 - 15–25 míst, bílá tabule, pianino, audio aparatura, zvuková izolace

Učebna č. 2 - 15–25 míst, bílá tabule, pianino

Zkušebna - 15–25 míst

Bufet - dodáme jako službu na klíč

 

Ceník:

pronájem kinosálu: 1000 Kč za hodinu

pronájem videosálu: 400 Kč za hodinu

pronájem učebny: 250 Kč za hodinu

pronájem zkušebny: 150 Kč za hodinu

pronájem zařízení pro velkoplošnou projekci: 400 Kč za hodinu

překročení smluveného času: 300 Kč za hodinu

 

Ceny jsou včetně 21 % DPH. Nájemci z řad OS, stran, spolků, dobrovolných aktivit a charitativních organizací mají slevu 25 %. Podmínkou uskutečnění akce je řádně vyplněná a podepsaná smlouva o pronájmu. Nájemce odpovídá za všechny škody vzniklé v důsledku akce, je povinen prostory řádně převzít, po ukončení akce předat a v případě škody vzniklé prokazatelně činností nájemce tuto uhradit.