Pavel Liška - Olejomalba

Výstava obrazů zachycuje malby boskovického výtvarníka, stojícího na začátku své konfrontace s publikem. Výstava je přístupná v přísálí kina do 28.5. 2017.