Výstava fotografií o paní Olze Havlové

 Výstavu připravil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové se záměrem připomenout veřejnosti zakladatelku organizace Olgu Havlovou. Výstav zobrazuje počátky činnosti Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, setkávání paní Olgy s dětmi a dospělými se zdravotním postižením, ale také se spřízněnými osobnostmi, například s hercem Alainem Delonem.

Výstavu můžete zhlédnout v přísálí kina Boskovice od 4.7. do 18.7. a od 1.8. do 30.8. 2018.