Výstava: T. G. Masaryk a železnice

Výstavu zahájila senátorka Ing. Jaromíra Vítková. Vernisáž hudebně zpestřil čtyřtet pod vedením T. Pléhy a promítnutí 2 němých filmů: T. G. Masaryk u čsl. legií a Salonní vůz.

Výstava prezentuje cesty T.G. Masaryka v době, než se stal prezidentem a v prezidentském období. Seznamuje návštěvníky se způsobem cestování, přináší zajímavosti o různých pobytech TGM v Československu i v zahraničí.