Bezpečně do kina!

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví:

 

Všichni diváci musí být usazeni, tak aby mezi nimi bylo alespoň jedno neobsazené sedadlo (s výjimkou osob z jedné domácnosti).

Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících  podmínek (s výjimkou dětí do 6 let věku):

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní
  • doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší  než 180 dnů přede dnem konání akce
  • aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

V hledišti není možné konzumovat jídlo ani nápoje.