Pronájmy

K dispozici jsou následující prostory:

Ceník platný od 1. 1. 2023 (ceny jsou bez DPH)

Kinosál - 153 míst, prostorový zvuk Dolby Surround EX, digitální projektor
pronájem kinosálu: 2 200 Kč za hodinu (vč. techniky 2 750 Kč)

Malý kinosál
pronájem kinosálu: 1 000 Kč za hodinu (vč. techniky 1 500 Kč)

Videosál - 40 míst, projekční plocha
pronájem videosálu: 660 Kč za hodinu

Učebna - 15–25 míst, bílá tabule, pianino, projekční plocha
pronájem učebny: 440 Kč za hodinu

Letní kino – 2000 míst
Pronájem letního kina 45 000 Kč za den

Letní kino – spodní část před plátnem
200 Kč za hodinu (max. od 8:00 do 14:00) - v případě využití el. proudu se účtuje spotřeba nad rámec pronájmu

Nájemci z řad OS, stran, spolků, dobrovolných aktivit a charitativních organizací mají slevu 30 %. Podmínkou uskutečnění akce je řádně vyplněná a podepsaná smlouva o pronájmu. Nájemce odpovídá za všechny škody vzniklé v důsledku akce, je povinen prostory řádně převzít, po ukončení akce předat a v případě škody vzniklé prokazatelně činností nájemce tuto uhradit.

Rezervační formulář pro pronájem - Katolický dům
Rezervační formulář pro pronájem - Letní kino