Pronájmy

K dispozici jsou následující prostory:

Kinosál - 153 míst, prostorový zvuk Dolby Surround EX, digitální projektor
pronájem kinosálu: 1500 Kč za hodinu
pronájem zařízení pro velkoplošnou projekci: 500 Kč za hodinu

Videosál - 40 míst, projekční plocha
pronájem videosálu: 500 Kč za hodinu

Učebna č. 1 - 15–25 míst, bílá tabule, pianino, projekční plocha
Učebna č. 2 - 15–25 míst, bílá tabule, pianino
pronájem učebny: 300 Kč za hodinu

Zkušebna - 15–25 míst
pronájem zkušebny: 200 Kč za hodinu

Letní kino – 2000 míst
Pronájem letního kina 30 000 Kč za den

Ceny jsou včetně 21 % DPH. Nájemci z řad OS, stran, spolků, dobrovolných aktivit a charitativních organizací mají slevu 25 %. Podmínkou uskutečnění akce je řádně vyplněná a podepsaná smlouva o pronájmu. Nájemce odpovídá za všechny škody vzniklé v důsledku akce, je povinen prostory řádně převzít, po ukončení akce předat a v případě škody vzniklé prokazatelně činností nájemce tuto uhradit.