Možnosti umístění vaší reklamy

  • Slide na plátně kina

Nabízíme umístění vaší reklamy na plátně kina. Slide reklamy (obrázek) ve formátu jpg se promítá 30 minut před každým představením po dobu 15 sekund v 5 minutových intervalech. To znamená, že vaše reklama se na plátně objeví 6x během půl hodiny. Průměrná měsíční návštěvnost kina Panorama je 4000 diváků na cca 60 představení a cena za reklamu (1 slide) je 1000 Kč bez DPH za jeden kalendářní měsíc. Formát pro reklamu je: jpg, 16:9 (např: 1920 x 1080 pixelů).

  • Video na plátně kina

Nabízíme umístění vaší video reklamy na plátně kina. Video v délce do 60 sekund vám promítneme přímo před filmem. Průměrná měsíční návštěvnost kina Panorama je 4000 diváků na cca 60 představení a cena za vaši upoutávku je 4000 Kč bez DPH za jeden kalendářní měsíc. 

  • Tištěná reklama

Nabízíme vám inzerci v tištěné papírové brožuře s kulturním programem pro Boskovice. Brožura obsahuje jak program kina, tak koncertů a divadel pořádaných Kulturními zařízeními města Boskovice. Brožura vychází v nákladu 2000ks měsíčně a je distribuovaná do škol, kaváren a restaurací, nemocnice, lázní, knihovny a na další místa ve městě. Brožura je ve formátu A6 a celá zadní strana je právě věnovaná reklamě jedné firmy. Cena za inzerci na zadní straně je 2000 Kč bez DPH na jeden kalendářní měsíc. Formát pro inzerci je: pdf, šířka 105, výška 148 mm + 3 mm na všech stranách spadávka (na ořez) nebo dobře připravené jpg v dostatečném rozlišení 300 dpi.

  • Možnost reklamy v letním kině​

Umístíme před promítáním vaši reklamu na plátno letního kina. Letní kino během sezóny 2018 (červenec, srpen) navštívilo 10 000 diváků. Cena za reklamu (1 slide) je 2000 Kč bez DPH za jeden kalendářní měsíc. Formát pro reklamu je: jpg, 16:9 (např: 1920 x 1080 pixelů).

 

Kontakt: Tomáš Marvan, kino@boskovice.cz, tel: 725309027