8. setkání knihovníků regionu Blansko

Již 8. setkání knihovníků regionu se konalo v sobotu 9. 11. 2019, tentokrát v obci Lhota Rapotina. Jako každý rok šlo výměnu zkušeností, předání informací o chystaných projektech a poznání zajímavého místa našeho regionu. Velké díky patří paní knihovnici Aleně Vaňkové, která nachystala pro setkání příjemné rodinné prostředí, seznámila kolegy s činností knihovny, ale také s historií a aktivitami obce.

Na tomto setkání byla oceněná Obecní knihovna obce Olomučany – paní knihovnice Eva Vašíčková, která získala ocenění pověřené knihovny za modernizaci knihovnických služeb v obci a za podporu dětského čtenářství v obci. Paní Vašíčková pracuje ve své knihovně od roku 2017 a za dobu svého působení vložila všechny knihy do systému Clavius. Ten je od loňského roku převeden do nového systému Tritius REKS; knihovna je tak plně automatizovaná a nabízí moderní služby svým uživatelům. Dále paní knihovnice aktualizovala knihovní fond, podílela se na stěhování knihovny do nových prostor, rozšířila výpůjční dobu pro veřejnost, organizuje aktivity pro širokou veřejnost v obci, spolupracuje s obecním úřadem, se základní školou a dalšími složkami v obci a podporuje čtenářství u dětí v aktivitách, které organizuje pověřená knihovna, např. Čtoucí rodiny regionu Blansko, nebo Moravská zemská knihovna v Brně - Jižní Morava čte.