Automatizace knihoven našeho regionu

Městská knihovna Blansko je pověřená knihovna – v systému knihovnictví ČR to znamená, že je centrem metodického vedení svého pověřeného obvodu prostřednictvím regionálního oddělení (konkrétně je to pomoc pro 50 neprofesionálních a 6 profesionálních knihoven, včetně 11 poboček v roce 2013). Informace o těchto knihovnách najde každý zájemce na odkazu naší webové stránky.

V posledních několika letech se uplatňuje soustředěná snaha na propagaci všech knihoven ve virtuálním světě. Jsou však důležité nejen samotné webové stránky a jejich aktuálnost, ale hlavně propojení na to nejzajímavější, co knihovny soustřeďují – tedy na knihovní fond.

Všechny profesionální knihovny našeho pověřeného obvodu používají automatizovaný knihovnický program Clavius, který je schopen komunikovat s programem Městské knihovny Blansko. Snažíme se o stejné propojení mezi neprofesionálními knihovnami regionu.

Díky pochopení starostů a zastupitelů jednotlivých obcí a státní grantové politice bylo možné postupně knihovny takto vybavovat. Do roku 2009 si zakoupilo licenci na program pro své knihovny 10 obcí, v roce 2010 k nim přibyly 2 další.

Současně jsme v roce 2010 zahájili připojování 3 malých neprofesionálních obecních knihoven přímo do systému Městské knihovny Blansko, který umožňuje zobrazení on-line katalogů ihned při zakoupení tohoto programu. Jde o společný automatizovaný regionální knihovnický systém určený pro menší obce, který nemá tak vysoké vstupní finanční nároky. Městská knihovna Blansko se tak stala centrem, které spravuje kvalitu všech záznamů jednotlivých knihoven. Uživatelé knihoven jednotlivých obcí mohou při správném propojení systémů získat okamžitou informaci o konkrétní knize ve své knihovně nebo v nejbližším okolí.

Do konce roku 2013 bude vlastnit tento systém celkem 28 neprofesionálních knihoven (s programem Clavius REKS). Když k tomuto číslu přičteme dalších celkem 20 obcí, které investovaly do lokálního systému pro svou knihovnu, tak se dostáváme na celkový počet 59 knihoven s automatizovaným systémem vhodným pro on-line vyhledávání knih (včetně všech poboček, které patří k větším knihovnám).

Pro další roky jsou již vedená jednání s obcemi, které se zatím nerozhodly žádný knihovnický systém zakoupit. V případě, že budou otevřené i nadále možnosti získat státní finanční podporu, budeme v této činnosti pokračovat.

Předpokládáme, že do roku 2015 bude možné říct, že případní uživatelé si v našem regionu svou knihu spolehlivě mohou najít v kterýkoliv denní či noční čas, protože systémy pracují i mimo oficiálně nastavenou výpůjční dobu.