Besedy se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou

Koncem května jsme měli velkou radost – za dětmi do našeho regionu přijela paní spisovatelka. Besedy proběhly sice za přísných bezpečnostních opatření, ale v opravdu radostné atmosféře. Známá autorka dětských knih podpořila myšlenku dětského čtenářství a také naši letošní čtenářskou hru.  Představila některé ze svých knih a přečetla malým posluchačům ukázky. Pro děti bylo připravené soutěžení i tvoření. Povídání s paní Rožnovskou bylo určeno dětem prvních tříd o její knize „Já, štěně“. Setkání byla organizována pro děti v ZŠ Benešov, Blansko, Boskovice, Křtiny, Rájec-Jestřebí, Šebrov a pro rodiče s dětmi také na Kořenci. Celá akce byla podpořena MAS Boskovicko plus a MAS Moravský kras v rámci projektu MAP II rozvoje vzdělávání.
Více se o paní spisovatelce dozvíte na její webové stránce www.lenkaroznovska.cz.