Co venkovské knihovny umějí a mohou - XV. ročník

Ve dnech 12.-14. září 2019 se v Boskovicích, Křtinách a v okolí uskutečnilo třídenní setkání knihovníků "CO VENKOVSKÉ KNIHOVNY UMĚJÍ A MOHOU". V pořadí již 15. ročník této celorepublikové akce pořádala Knihovna městyse Křtiny (Knihovna roku 2017) ve spolupráci se Sekcí veřejných knihoven SKIP a Knihovnou Boskovice. 

Účastníci jubilejního setkání byli nejdříve uvítáni v sále boskovického kina, poté následovala komentovaná prohlídka města a procházka židovským městem, kterou vedla paní Helena Janíková. Její znalosti z historie města a místa všechny nadchly. Zástupci knihoven z celé republiky měli možnost si prohlédnout také Knihovnu Boskovice a seznámit se s její činností. Navečer se skupina přesunula do Křtin, kde si pro ně místní kronikář Ing. Petr Švenda připravil velmi poutavou přednášku o historii Křtin. Jeho povídání bylo doplněno vstupy místních ochotníků o historických souvislostech. 
Následující den probíhal v konferenčním sále křtinského zámku odborný program věnovaný tématu komunitní knihovny. Úvodní slovo patřilo hostitelům. Účastníky přivítal starosta městyse František Novotný a paní knihovnice Marie Pařilová, která provázela celým programem. Mezi významné hosty patřili za Jihomoravský kraj pan Radomír Pavlíček, předseda Výboru pro regionální rozvoj a starosta obce Železné, za město Boskovice místostarosta Ing. Lukáš Holík, za Moravskou zemskou knihovnu v Brně její ředitel Prof. PhDr. Tomáš Kubíček, PhD., Mgr. Adéla Dilhofová a Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová a za SKIP PhDr. Vít Richter. Vzácným hostem byl docent Jaromír Kubíček, autor nedávno vydané knihy Dějiny veřejných lidových knihoven v českých zemích, kterou zde bylo možno také zakoupit. Za knihovny regionu Blansko vystoupily se svými příspěvky Helena Jalová (za pověřenou knihovnu Boskovice), Mgr. Hana Matulová (za knihovnu Kořenec) a Veronika Havlínová (za pobočku knihovny Letovice – Kladoruby). Pozvání na příští rok přednesli kolegové z knihovny P. Křížkovského Holasovice, která získala titul Knihovna roku 2018, a bude proto pořádat další ročník setkání knihovníků venkovských knihoven.
Milé a velmi přátelské setkání bylo třetí den zakončeno návštěvou nově zrekonstruované knihovny v obci Habrůvka a Místní knihovny Veselice, která byla oceněna Knihovnou roku 2011. 

Foto: M. Bláha, H. Jalová, M. Jurdičová

Odborný program - prezentace: