Jiří Šandera četl dětem v Bořitově

Jiří Šandera četl dětem v Bořitově.

Konec června byl pro žáky 1. - 4. tříd se ZŠ Bořitov svátkem. Měli možnost setkat se s autorem dětských knih, který žije v nedalekých Milonicích. Jiří Šandera je autorem již pěti knih pro malé i větší čtenáře. Toto setkání bylo zorganizováno v místní knihovně, kde děti nejen poslouchaly, ale také se samy zapojovaly a četly ukázky z autorových knih pro své spolužáky. I když to byly texty zcela pro ně neznámé, jejich četba byla bezchybná a zasloužila pochvalu od pana spisovatele.

Všem dětem se autor podepsal buď do knih či do čtenářských deníčků.

Helena Jalová