Knihovna Boskovice je pověřenou knihovnou pro region Blansko

Kulturní zařízení města Boskovice, Knihovna Boskovice získala pověření Moravské zemské knihovny v Brně a Jihomoravského krajského úřadu k metodické správě knihoven v regionu Blansko. Tato část metodické pomoci byla do loňského roku organizovaná přímo Moravskou zemskou knihovnou, která současně vykonává funkci krajské metodiky a řeší celkově podporu činnosti všech knihoven.

Od 1. ledna 2017 se hlavní centrum regionálních funkcí přesunulo do prostor boskovické knihovny. Pro knihovníky z regionu jsou otevřená také střediska v obci Ráječko a Křtiny. Díky podpoře místních zastupitelů se tak podařilo vybudovat střediskový systém, který zaručuje plynulou metodickou pomoc.

Hlavní náplní regionálních funkcí kromě metodické a legislativní pomoci je nákup knih do tzv. výměnných fondů, které doplňují nabídku v místních knihovnách. Knihy jsou pravidelně obměňovány v souborech podle potřeb jednotlivých knihovníků. K dispozici je aktuálně více než 51.000 knih.

Další důležitou činností je zavádění automatizovaných systémů do knihoven ve spolupráci s obecními zastupiteli. V regionu Blansko podporujeme 135 knihoven; z tohoto počtu jich má 101 knihovnický počítačový systém. Uživatelé tak mají možnost nahlédnout on-line do „své“ knihovny a zjistit, jestli je požadovaný titul k dispozici. Rozhoduje pak velikost jednotlivé knihovny, jestli byl zakoupený systém samostatný a s výpůjčním protokolem nebo se připojili k regionálnímu automatizovanému knihovnickému systému v našem regionu. Takto připojených knihoven je nyní 76 a případní uživatelé se mohou podívat na odkaz: htp://clavius.mzk.cz/