Knihovna městysu Křtiny má titul Knihovna roku 2017

V Týdnu knihoven je každoročně vyhlašovaná významná cena Knihovna roku, kterou uděluje ministr kultury. V letošním roce získala toto nejvyšší ocenění Knihovna Městysu Křtiny. Slavnostní vyhlášení proběhlo v Zrcadlové kapli Klementina v Praze dne 5. října 2017.  

Knihovna během posledních několika let zcela změnila své prostory, za pomoci zřizovatele a využití dotačních titulů. Bylo tak možné uskutečnit výměnu regálů, výmalbu a úpravu vnitřních prostor. V knihovně najdete literární kavárnu s příjemným posezením a dva uživatelské počítače. Je možné vybírat nejen z nových knih, ale také zahrát si společenské hry nebo zapůjčit e-čtečku. Vzniklo zde středisko pro výměnné fondy, kam mohou zajíždět knihovníci z blízkého okolí, aby si vyprali knihy do svých knihoven. Kompletní nabídku služeb pro uživatele lze dohledat nejen na webové stránce http://krtiny.knihovna.cz/, ale také na Facebooku. Akce pro návštěvníky organizuje knihovnice Marie Pařilová, která se snaží spolupracovat se školami v místě a dalšími spolky také na podpoře čtenářství.

V letošním roce bylo nominováno 15 knihoven. Komise tyto knihovny hodnotila v celé šíři a rozmanitosti jejich práce a posuzovala také podmínky, které pro ně vytvářejí zřizovatelé. Více informací lze dohledat na: http://ipk.nkp.cz/knihovnicke-souteze-a-ceny/knihovna-roku/knihovna-roku-2017/knihovna-roku-ceny-udelene-roku-2017

Pro region Blansko je to již druhý takový úspěch. V roce 2011 získala toto významné knihovnické ocenění Místní veřejná knihovna Vavřinec – Veselice.