Knihovna Obora v novém

Od 5. května 2011 byla knihovna obce Obora umístěná v malé místnosti bez oken a v tomto roce tedy slaví své 6. narozeniny.  Za dobu své působnosti bylo organizováno kromě půjčování knih nespočet akcí s dětmi i dospělými čtenáři a knihovna se stala malým kulturním centrem obce. Dlouhodobá spolupráce knihovny s mateřskou školou vede děti k lásce ke knihám a četbě. Pravidelně jsou organizovány malé výstavy obrazů a besedy se zajímavými osobnostmi.  Všechny aktivity jsou dokumentovány na webové stránce knihovny:  http://obora.knihovna.cz/

Vzhledem k malému prostoru knihovny musely být všechny tvořivé dílny organizovány mimo knihovnu. S touto situací se její knihovnice, Mgr. Jana Trubáková, nechtěla smířit a dlouhodobě se snažila knihovnu rozšířit.

Povedlo se, díky vstřícnému postoji zastupitelů obce Obora, kteří tuto myšlenku podpořili. A za pomoci dobrovolníků se začala velká přeměna.

Byla vybourána příčka a do knihovny tak vniklo denní světlo. Vznikl prostor pro malé výtvarné dílničky, kam se vešel větší stůl a židle. Malí čtenáři mohou využít koberečky a polštářky, které je zvou k poležení s knihou. Dospělí návštěvníci knihovny mají k dispozici posezení na sofa, kde si mohou si knihy v klidu prohlédnout a vybrat.

Knihovna je plně automatizovaná. Znamená to, že využívá regionální knihovnický systém, který umožňuje vyhledávání knih z pohodlí domova pomocí on-line katalogu. Paní knihovnice je ochotná zajistit požadované knihy nejen pro studenty i z jiných knihoven.

Malé slavnostní otevření se konalo 6. června 2017, za účasti vedení obce, čtenářské veřejnosti a hostů. Pěkné vystoupení si připravily děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky.