Knihovníci se setkali ve Svitávce

V sobotu 5. listopadu 2016 se pro knihovníky z regionu Blansko otevřelo nádherné prostředí vily Löw-Beerů ve Svitávce. Konal se zde již pátý ročník slavnostního setkání.

Vzácným hostem byl ředitel Moravské zemské knihovny v Brně prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. V úvodním vystoupení vyzdvihl význam knihoven a zdůraznil jejich důležitou úlohu jako komunitních center v obcích. Poděkoval všem zřizovatelům za péči a finanční podporu, kterou knihovnám věnují. Vysvětlil rovněž důvody a přínos transformace regionálních funkcí knihoven pro okres Blansko a důvody jejich převodu pod Kulturní zařízení města Boskovice. Ujistil všechny přítomné, že tato změna přinese zefektivnění práce a nadále zajistí i soustavnou metodickou podporu všem ze současných 135 knihoven regionu.

Setkání bylo příležitostí hodnotit činnost knihoven v širším časovém úseku. Region Blansko se může chlubit fungujícím knihovnami, které se postupně modernizují; nabízejí svým uživatelům příjemný prostor a otevřený přístup k informacím za využití moderní techniky. Téměř ve všech knihovnách regionu už byla rovněž dokončena automatizace, což znamená, že většina knihoven má odpovídající a uživatelsky komfortní knihovnický systém: on-line katalogy fondů jsou umístěny na webových stránkách knihovny a uživatelé si tak mohou najít potřebnou knihu z pohodlí svého domova.

Setkání přineslo i možnost k vzájemnému předání zkušeností – letošním klíčovým tématem se stala práce s dětskými čtenáři. Svými bohatými zkušenostmi se pochlubila mimo jiné vedoucí Městské knihovny Rájec-Jestřebí Pavla Šamonilová.

V rámci této pracovní i společenské události byla předána i ocenění za mimořádný přínos knihovnické práce obcím.  Vedoucí krajské metodiky Moravské zemské knihovny Adéla Dilhofová poděkovala knihovnám v  Kladorubech (pobočka Městské knihovny Letovice), Kořenci, Svinošicích, Šebrově a Voděradech. Za dlouholetou, tvořivou a inspirující práci v knihovně Svitávka byla oceněna paní Marie Grulichová.

Celé jednání se uskutečnilo v mimořádném prostředí vily Löw-Beerů, a jeho účastníci přivítali nejenom možnost prohlédnout si citlivě zrekonstruované interiéry stavby, ale i poutavý výklad o její minulosti, který přednesl starosta městysu Svitávka Jaroslav Zoubek. O poetický závěr setkání, jenž byl hravou výpravou k různým stylům poezie, se zasloužili knihovníci z Městské knihovny Blansko Lenka Jančová a Michal Kala, kteří připravili pásmo z vlastní tvorby.