Městys Sloup rekonstruoval svoji knihovnu

Nově zrekonstruovaná Obecní knihovna Sloup byla slavnostně otevřena 26. dubna 2017 v budově místní základní školy.

Rozhodnutí zastupitelů městysu, v čele se starostou Ing. Martinem Mikuláškem, tak nastartovalo knihovně nové možnosti pro setkávání čtenářů v důstojném prostředí. Část nákladů byla hrazena z rozpočtu Jihomoravského kraje, Program rozvoje venkova.

Celý měsíc březen byl věnován stěhování knihovny do nových prostor, kontrole knihovního fondu a úpravě interiéru. Vzhledem k umístění knihovny se očekává zvýšený zájem dětí a úzká spolupráce se školou. V plánu jsou také besedy o knihách, sekávání nad kronikou a povídání o historii blízkého okolí, cestovatelské besedy s projekcí i výstavy. V knihovně byl vybudován dětský koutek, který láká k posezení či poležení s knihou v ruce. Pro nejmenší je nachystáno dřevěné autíčko s nabídkou leporel. Své místo zde má počítačové místo pro veřejnost, které je vybaveno přenosným notebookem.

Rozšířila se také výpůjční doba knihovny – pravidelně bude otevřeno v úterý od 11,30 do 13,30 a v pátek od 17.00 do 19.00.

Otevření se zúčastnili starosta městysu Sloup, ředitel místní základní školy Mgr. Pavel Dočekal, starosta obce Šošůvka Stanislav Šindelka, starosta obce Ostrov u Macochy Ing. Ondřej Hudec a ředitel Kulturních zařízení města Boskovice PaedDr. Oldřich Kovář s metodičkou pro region Blansko Helenou Jalovou a místní knihovník Miroslav Kuběna. Setkání bylo věnováno výměně zkušeností mezi jednotlivými zúčastněnými hosty a plánování činnosti knihovny v nebližším období.