Místní knihovna Kořenec - TOP Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019

Dne 14. listopadu 2019 se v Moravské zemské knihovně v Brně konalo slavnostní setkání knihovníků z Jihomoravského kraje. Za přítomnosti ředitele MZK prof. PhDr. Tomáše Kubíčka, Ph.D. a radního JMK Ing. Tomáše Soukala byly vyhlášeny výsledky soutěže Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019. Místní knihovna Kořenec zvítězila v kategorii knihoven obcí do 500 obyvatel a zároveň získala titul TOP Komunitní knihovna JMK 2019. Ocenění převzala paní knihovnice Mgr. Hana Matulová, které tímto velmi blahopřejeme.