Nová služba pro knihovny - pomoc při nákupu knih

Dovolujeme si nabídnout zcela novou službu, kterou máme v plánu realizovat od roku 2021 – nákup knih do knihoven z obecních rozpočtů.

Při nákupu a zpracování vlastních knih může obec výrazně ušetřit, když využije služby pověřené knihovny. Knihovna Boskovice nakupuje za množstevní slevy nebo smluvní slevy se svými distributory. Společný nákup pro více knihoven má několik výhod: hospodárnost, odbornost výběru a následné odborné zpracování. Cílem této služby je, aby obsluhované knihovny měly vlastní, kvalitní a aktuální knihovní fond, který mohou doplňovat o knihy z výměnných fondů. Obce svými finančními prostředky přispívají k lepší úrovni knihovnických a informačních služeb a projevují zájem o to, aby poskytované služby občanům byly co nejkvalitnější.

Jak tato služba pomůže vám, knihovnám? Poradíme vám s výběrem knih, požadované knihy objednáme za nižší ceny, nakoupené knihy zkatalogizujeme a označíme. Vy budete jenom balit.

Pokud máte o tuto službu zájem, dejte nám vědět, rády vám sdělíme podrobnosti.