Nově otevřená knihovna ve Veselici

Městská knihovna Blansko, regionální oddělení, má ve svém obvodu 69 knihoven, se kterými spolupracuje. Mimo jiné odborné činnosti pomáhá obecním úřadům se získáním dotací na automatizovaný knihovnický program, vzdělává knihovníky a podporuje práci s dětskými čtenáři.

Knihovna Veselice

Není úplně obvyklé, aby obce rekonstruovaly knihovny nebo je stěhovaly do zcela nových prostor. O to více si ceníme všech obecních úřadů, které se touto myšlenkou začínají zabývat. Knihovny jsou většinou v nepříliš vhodných prostorách a je velmi těžké tam pracovat s dětmi.

V mnoha obcích jsou knihovny a jejich zaměstnanci jedinými nositeli kulturních aktivit.

8. dubna 2011 byla slavnostně otevřena Místní knihovna Veselice v nově rekonstruovaných prostorách bývalého Kulturního domu. Byla zbudovaná v období červen 2010 až březen 2011 v rámci 1. etapy přestavby kulturního domu na víceúčelovou budovu. Vlastní projekt na zbudování knihovny byl podaný v rámci I. výzvy vyhlášené MAS Moravský kras o. s. v srpnu 2009 za účelem předkládání projektů pro realizace jejího Strategického plánu LEADER v regionu Moravský kras.

 

Čtenáři se tak nyní mohou scházet v moderně a účelně zařízeném prostoru, kde se kromě setkávání dětí plánují také akce pro dospělé návštěvníky.

 

Knihovna je vybavena vhodnou technikou k promítání a veřejně přístupným internetem. Vznikla pro ni nová funkce – komunitní centrum obce.

Knihovní fond je zpracován v automatizovaném knihovnickém programu Clavius REKS, knihy se již také půjčují pomocí tohoto programu.

Součástí fondu je také literatura vydaná obcemi, spolky a dalšími subjekty v turistickém regionu Moravský kras a okolí.

Informace o dalších aktivitách lze najít na nově budované webové stránce, kterou tvoří paní knihovnice Olga Hájková: http://www.knihovna-veselice.cz/

Při zahájení byl slavnostně odhalen reliéf patronům knihovny, významným osobnostem z regionu Moravský kras. Jsou jimi:

Prof. MUDr. Ervín Černý – Křetínsky, DrSc. – byl významným lékařem v oboru ORL a mimo jiné i archeologem amatérem, který zmapoval přes 60 zaniklých osad na Drahanské vrchovině.

Robert Sedlák – byl rodákem z Veselice, písmákem, badatelem, kronikářem a divadelním činovníkem.

 

Více informací ze zahájení najdete na:  http://www.vavrinec.cz/pristup-k-informacim/aktualni-informace/nova-knihovna-ve-veselici-predana-verejnosti.html