Nově otevřená knihovna

Obecní knihovna Obora bude v pořadí padesátou neprofesionální knihovnou v pověřeném obvodu Městské knihovny Blansko. Díky vstřícnému postoji zastupitelů obce bylo možné najít vhodný prostor pro knihovnu v budově obecního úřadu. 

Knihovnice Mgr. Jana Trubáková v nové knihovně

Místnost byla upravena, vymalována a vybavena novým nábytkem. Knihovní fond je zatím vytvořen z výměnných fondů pověřené blanenské knihovny. Obec ale počítá s nákupem nových knih od příštího roku. Mají v plánu zajistit také počítačové vybavení, připojení k internetu a výhledově i knihovnický automatizovaný program.

Slavnostní otevření knihovny proběhne 5. května 2011 v 17.30.

Pozvánku k otevření si můžete stáhnout zde.

Kromě nabídky knih bude knihovnice Mgr. Jana Trubáková vytvářet aktivity nejen pro děti, ale i pro dospělé. Pokusí se do své činnosti zapojit i další složky v obci. Všechny informace budou zveřejňovány na stránkách obce http://www.obecobora.cz/knihovna.

Zájem o tento kulturní počin obce Obora projevilo také regionální televizní vysílání RTA televizní stanice Prima. V pátek 29. 4. 2011 uvedlo reportáž o chystané knihovně.

Další informace a fotografie naleznete zde.