Nově zrekonstruované knihovny v našem regionu

30. září 2012 byla po velké letní rekonstrukci znovuotevřena knihovna v obci Drnovice. Knihovna získala zcela nové vybavení. Bylo vybudováno pracoviště pro knihovníka a vzniklo přirozené propojení do dalšího prostoru – zasedacího sálu obce. Sál bude využívat také knihovna k pořádání větších akcí, které se zde již pravidelně organizují pro velké i malé čtenáře.

Obec v loňském roce zakoupila za pomoci dotačního titulu VISK 3 automatizovaný program Clavius. Knihovnice, Mgr. Daniela Tenorová, vložila všechny knihy do systému a má naplánováno zahájení automatizovaného půjčování do konce roku 2012.

Byla vytvořena nová webová stránka knihovny na adrese http://drnovicka.knihovna.cz

 

V letních měsících se stěhovala z nevyhovujících podmínek knihovna v obci Kulířov do nově zrekonstruovaného prostoru v budově obecního úřadu. Díky vstřícnému přístupu zastupitelů se informace o knihovně nově objevily také na webu obce a postupně se bude knihovna vybavovat počítačem s připojením k internetu. Plánuje se také zakoupení automatizovaného programu Clavius REKS.

Další obcí, která nachystala změny pro své uživatele, jsou Olomučany. Knihovna se bude slavnostně otevírat 1. listopadu 2012 v částečně zrekonstruovaných prostorách. Návštěvníci zde najdou nově koutek pro dětské čtenáře a pracovní prostor pro knihovníka. V letošním roce byl zakoupen automatizovaný program Clavius a počítačové vybavení, bylo také nainstalováno připojení k internetu. Do konce roku bude zahájeno vkládání do automatizovaného systému. Knihovnice, paní Kalová, chystá pro své uživatele besedy a setkávání se zajímavými osobnostmi. Obec knihovnu a její činnost propaguje v rámci svých webových stránek.

Poděkování patří všem obcím a jejich zastupitelům, kteří pochopili, že propagace místních knihoven je důležitá a tuto informaci přidali na své obecních webové stránky. Seznam všech těchto knihoven je umístěn na našich stránkách za odkazem Regionální oddělení Blansko – Knihovny regionu a je průběžně aktualizován.