Oceněná knihovna městyse Ostrov u Macochy

Ve středu 11. dubna 2012 se v Moravské zemské knihovně v Brně uskutečnil druhý ročník Slavnostního setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje. Na setkání bylo oceněno dvanáct knihoven obcí Jihomoravského kraje za vynikající práci pro rozvoj obce v oblasti knihovnictví a kultury.

Akce se konala za podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Za Jihomoravský kraj přijal pozvání hejtman JUDr. Michal Hašek, dále pak radní za oblast kultury a památkové péče Ing. Pavel Balík a vedoucí odboru kultury a památkové péče JUDr. Hana Holušová. Národní knihovnu ČR zastupovala Mgr. Ladislava Zemánková z Knihovnického institutu.

Za blanenský region bylo uděleno ocenění Místní knihovně Ostrov u Macochy.

Mgr. Soňa Švrčinová pracuje v knihovně od roku 1992 a celou dobu se snaží o modernizaci knihovny a jejích služeb. Internet funguje v knihovně od roku 2002. Automatizovaný program byl zakoupen v roce 2003, proběhlo zkatalogizování knih a od roku 2009 byl zahájen výpůjční proces.

Současně pracuje paní knihovnice od roku 2008 pravidelně s dětskými čtenáři v rámci projektu Celé Česko čte dětem, který podporuje rozvoj čtenářství u dětí všech věkových skupin. Do knihovny jsou zváni rodiče i s dětmi na pravidelná čtení a povídání o knihách nebo na výtvarné dílny.

Paní knihovnici, Mgr. Soně Švrčinové, bylo uděleno ocenění za modernizaci knihovnických a informačních služeb v obci a za aktivní podporu dětského čtenářství v obci.

Na setkání se také prezentovala Knihovna roku 2011 – Místní knihovna Veselice a její knihovnice paní Olga Hájková.