Oceněná knihovna v obci Kořenec

Slavnostní setkání knihoven a zastupitelů obcí Jihomoravského kraje se konalo v úterý 21. listopadu 2017 v Moravské zemské knihovně v Brně za účasti radního JMK Ing. Tomáše Soukala. Byla to příležitost zdůraznit důležitost a význam všech knihoven a současně také ohodnotit činnost malých obecních knihoven v našem kraji.
Pověřená Knihovna Boskovice nominovala na toto významné krajské ocenění Obecní knihovnu Kořenec, kterou vede Mgr. Hana Matulová za:

  • Vybudování moderní knihovny v obci Kořenec
  • Vytvoření centra pro mezigenerační setkávání
  • Podporu dětského čtenářství v obci Kořenec

 

Ocenění z rukou ředitele MZK prof. PhDr. Tomáše Kubíčka, PhD. převzala paní knihovnice spolu se starostou obce panem Miroslavem Zemánkem.

Knihovna sídlí v budově mateřské školy a do roku 2015 jí byla vyčleněna pouze jedna menší místnost, kam se vešlo více než 4 000 svazků. V této době převzala péči o knihovnu paní Hana Matulová. Díky narůstajícímu zájmu nejen dětských čtenářů o knihovnu byla v roce 2016 uskutečněna s podporou Obce Kořenec a Jihomoravského kraje rekonstrukce prostorů knihovny, která nyní poskytuje vyhovující a příjemné prostředí pro kulturní i jiné společenské akce.

Knihovna je otevřená během školního roku, ale i o prázdninách všem obyvatelům obce. Jsou pro ně organizovány akce různých typů. Pravidelně 3x ročně organizuje pro veřejnost kurzy vazby květin, které jsou navštěvovány nejen místními občany.

Díky dotaci z Ministerstva kultury K 21 byly v knihovně zahájeny „Večery v knihovně“, při kterých se potkávají různé generace u společného tvoření a vyprávění s cílem pomoci seniorům stejně jako dětem najít místo pro sdílení společných zážitků a životních zkušeností. 1x za 14 dní jsou organizovány tzv. „Pátečnické schůzky“ pro školáky ve věku 7–13 let.

Do knihovny byly také zakoupeny a půjčují se deskové hry, které měly velký ohlas u dětí. Deskové hry jsou tedy stále doplňovány a paní knihovnice zorganizovala dvě soutěžní „Hravá odpoledne“.

V tomto roce upořádala paní knihovnice již druhý ročník pětidenního přívesnického tábora organizovaný knihovnou ve spolupráci s ekologickým centrem Lipka s názvem:

„S krajánkem kolem Kořence“.

Knihovna je od roku 2017 plně automatizovaná a informace ke knihovně včetně on-line katalogu prezentovány na vlastní webové stránce: http://knihovna-korenec8.webnode.cz/