Oceněná Místní knihovna Němčice

Slavnostní ocenění neprofesionálních knihoven Jihomoravského kraje proběhlo ve slavnostní atmosféře v prostorách Moravské zemské knihovny Brno dne 4. dubna 2011.

Přítomni byli představitelé Jihomoravského krajského úřadu – ing. Pavel Balík, radní za kulturu, a Mgr. Tomáš Drobný, vedoucí odboru kultury a památkové péče, ředitel Moravské zemské knihovny Mgr. Tomáš Gec a ředitelé všech pověřených knihoven Jihomoravského kraje (Blansko, Boskovice, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Znojmo). Slavnostní náladu umocnilo hudební vystoupení dívčího akordeonového tria žákyň ZUŠ z Havlíčkova Brodu.

Součástí celé akce byla prezentace dvanácti knihoven z Jihomoravského kraje, které byly navrženy na ocenění. Za region Blansko byla nominována Místní knihovna Němčice.

Získala Ocenění za rozvoj veřejných a informačních knihovnických služeb v obci a podporu kulturního a společenského života.

Němčická knihovnice Marta Sadecká převzala téměř stagnující knihovnu v obci v listopadu roku 2007. Současně s náročnou odbornou knihovnickou činností (aktualizace a automatizace knihovny) se rozběhly aktivity na podporu čtenářství u dětí. Děti se zde pravidelně setkávají v tvořivých kroužcích. Seznamují se s novými knihami, vyrábí i čtou. Zúčastňují se společných setkávání čtoucích rodin, které pravidelně organizuje Městská knihovna Blansko, regionální oddělení, s ostatními knihovnami a jejich čtenáři.

Knihovna funguje jako komunitní centrum obce. Paní knihovnice aktivně spolupracuje s MŠ v obci a s dalšími složkami při rozvíjení kulturní činnosti v Němčicích pro širokou veřejnost. V knihovně je internetové místo, občané mohou využít webovou stránku knihovny i on-line katalog.

Prezentaci oceněné knihovny si můžete prohlédnout zde.