Ocenění pro Obecní knihovnu Petrovice

Obecní knihovna Petrovice jako jediná knihovna v Jihomoravského kraji postoupila mezi 13 knihoven z celé republiky, které se v letošním roce dostaly do užšího výběru na udělení prestižního titulu Knihovnu roku 2013.

Knihovnice Hana Šebelová letos získala v soutěži Vesnice roku diplom za vzorné vedení obecní knihovny.

Zdravě zapálená knihovnice pravidelně organizuje čtenářský klub pro začínající čtenáře, pro starší děti tvůrčí dílny, literární čajovnu pro dospělé a pravidelně chodí nabízet četbu seniorům do místního pečovatelského domu.

Knihovna je nově vybavená nábytkem.

Blahopřání a upřímný dík putuje do Petrovic i z pověřené knihovny, kterou je Městská knihovna Blansko.