Ohlédnutí za BMČ

Březen je již tradičně měsíc, ve kterém se knihovny snaží nabídnout svým uživatelům zajímavé aktivity, jako jsou autorská čtení, čtenářské soutěže, nabídky nových knih. Vše vrcholí Nocí s Andersenem, kdy mají malí čtenáři možnost spát ve svých nejbližších knihovnách.  Na tuto netradiční návštěvu knihovny se těší děti v mnoha místech našeho regionu. Spí se nejen ve větších knihovnách, jako jsou Blansko a Boskovice, ale tato akce se stala také součástí menších knihoven. Většina knihoven ctí ústřední téma i datum pro nocování. Někde se z důvodu nedostatečného prostoru v knihovnách spát nemůže. Akce tam probíhají dlouho do noci a unavené děti si pak přebírají rodiče.

Obec Šebrov má knihovnu velmi malou a je problém v ní větší počet dětí umístit. Zahájení bylo tedy organizováno v zasedací místnosti, kam za dětmi přišel sám pan Andersen. V rozhovoru všem prozradil spoustu zajímavostí ze svého života. Děti si pak poslechly pohádku, kterou jim přečetla paní knihovnice. Další program pokračoval v prostorách školy, kde celá skupina také nocovala.

Noc s Andersenem probíhá v úzké spolupráci se školou stejně jako v obci Ráječko, tam je knihovna umístěná přímo v budově místní školy. Děti se moc těšily a už týden před plánovanou akcí se chodily ptát své paní knihovnice na podrobnosti. Letos nocovalo 34 dětí. Bylo pro ně připraveno čtení, promítání na historické promítačce, luštění, stezka odvahy i ranní rozcvička. Fotografie jsou prezentovány na stránkách obce http://www.rajecko.cz/index.php?id=162&action=detail&oid=4171747&nid=3776

Knihovna Lipůvka organizuje nocování také ve spolupráci se školou - pro 130 žáků 1. stupně. Pro děti bylo připraveno promítání diapozitivů, výroba "televize", káči a zoetropu. Součástí akce byla i návštěva knihovny s plněním úkolů na dané téma. Z dětí se po vzoru Čtyřlístku  stali detektivové a svůj důvtip si vyzkoušeli  při luštění šifer, které je postupně dovedli k jedné z knih v knihovně. Pro úspěšné luštitele byl v knize připraven pamětní list. Největší radost měly děti z přenocování ve škole.

Březen v našem regionu byl také měsícem, kdy se slavnostně otevřela literární kavárna knihovny Městyse Křtiny s netradičním názvem „Na bidýlku“, která byla zbudována z iniciativy pana starosty.

Nového prostoru se dočkala i knihovna v obci Újezd u Černé Hory. Kromě knihovny a obecního úřadu je v nové budově také mateřská školka. Slavnostního otevření se zúčastnily maminky a děti, součástí programu bylo také malé tvoření a čtení pro tuto skupinku. Paní starostka poděkovala současné i bývalé knihovnici za jejich dosavadní práci a zdůraznila důležitost knihovny a její činnosti pro jejich malou obec.