Porada pracovníků profesionálních knihoven regionu Blansko

Vážené kolegyně a kolegové, zveme Vás na poradu pracovníků profesionálních knihoven okresu Blansko, která se bude konat v úterý 21. září 2021 od 9.00 do 12.00 hodin v Městské knihovně Blansko.

Za regionální oddělení zve Helena Jalová, jalova.knihovna@boskovice.cz, tel.: 607 608 814