Pozvánka na poradu pracovníků profesionálních knihoven okresu Blansko

Ve středu 26. února 2020 se v knihovně městyse Černá Hora koná porada pracovníků profesionálních knihoven okresu Blansko. Zahájení v 9.00 hod.

Program:
Knihovna Černá Hora a její činnost – Marie Juncová
Statistika, AKS a hodnocení roku 2019 v regionu Blansko – Helena Jalová
Projekt "Bookstart“ – informace ze semináře – Radka Marková
Profesionální knihovny okresu Blansko – informace z knihoven
Vzdělávání Blanensko a Boskovicko – aktivity a spolupráce v rámci regionu
Diskuse

Za regionální oddělení zve Helena Jalová, jalova.knihovna@boskovice.cz, tel.: 607 608 814