Provoz knihoven od 12. 4. 2021

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021 a Doporučení Ministerstva kultury pro provoz knihoven ze dne 9. 4. 2021 mohou knihovny od pondělí 12. 4. 2021 obnovit část služeb pro veřejnost, a to v omezeném režimu.

  • Pobyt čtenářů v knihovně je stále nutné omezovat na nezbytně nutnou dobu.
  • Počet čtenářů je omezen na přítomnost 1 uživatele na 15 m2 plochy části knihovny, která je přístupná veřejnosti.
  • Čtenáři musí dodržovat rozestupy 2 metry.
  • Při návštěvě knihovny je samozřejmostí dodržování doporučených hygienických nařízení (nošení respirátorů nebo nanoroušek, dezinfekce rukou)