Provoz knihoven od čtvrtka 3. 12. 2020

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2020 č. 1262 o přijetí krizového opatření je provoz knihoven počínaje čtvrtkem 3. prosince 2020 obnoven, ale s omezeními vztahujícími se na počet čtenářů v knihovně.

Provozovatelé knihoven musí dodržovat následující pravidla:

  1. V provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 plochy části knihovny, která je přístupná veřejnosti.
  2. Aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti.
  3. Zajistí, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím.
  4. U vstupu do knihovny umístí dezinfekční prostředky, aby byly k dispozici pro zákazníky k dezinfekci rukou.