Setkání knihovníků blanenského regionu

Již třetí setkání knihovníků našeho regionu se uskutečnilo v Obecní knihovně Němčice. Jak lépe a více propagovat knihovnu, jak mít dobře vybavenou stránku na webu, jaké zajímavé akce se v jednotlivých knihovnách chystají pro uživatele a jaké jsou možnosti spolupráce…

Tato témata byla náplní společného setkání, které umožňuje také výměnu zkušeností a poznávání práce v ostatních knihovnách.

Se „svojí knihovnou“ nás letos seznámila němčická knihovnice paní Marta Sadecká. Čekalo nás vlídné přijetí, zajímavosti z historie i současnosti a pro každého malá pozornost na toto setkání.

Jako překvapení na závěr odpoledne byla připravena malá tvořivá dílna na téma ochrana a výroby knihy. Jejího vedení se ujala slečna Jana Minaříková, knihovnice z obce Závist.