Setkání neprofesionálních knihovníků

Práce neprofesionálního knihovníka v obci může být pestrá a zajímavá. I malá místní knihovna může mít své webové stránky, kde prezentuje aktivity pro uživatele i historii. Přístup na on-line katalog knihoven je také běžnou záležitostí. Mnoho z neprofesionálních knihovníků pracuje s dětským čtenářem v rámci hnutí Celé Česko čte dětem.

Organizují společná setkávání nad knihou, čtou dětem a seznamují je s místními zajímavostmi. Aby tato činnost byla pestrá a zajímavá, se snaží regionální oddělení naší knihovny.

V sobotu 6. listopadu 2010 odpoledne přijalo pozvání 16 zástupců malých obecních knihoven do knihovny Petrovice (www.knihovna.oupetrovice.cz).

Tato knihovna se pyšní oceněním ze soutěže Knihovna roku. Uznání přebírala paní Hana Šebelová v roce 2009 v Zrcadlové kapli pražského Klementina.

Že bylo setkání povedené, svědčila účast knihovníků z širokého regionu, snaha načerpat co nejvíce informací z přednášených témat a hlavně výměna zkušeností z činnosti jednotlivých knihoven.

Setkání obohatila paní Stanislava Nopová, (www.knihy.tv) současná česká spisovatelka pro ženy. Její povídání zpestřilo celé tvůrčí odpoledne.