Setkání se spisovateli Klárou Smolíkovou a Jiřím Walkerem Procházkou

Klára Smolíková a Jiří Walker Procházka je dvojice autorů, která nebyla v našem regionu poprvé. A to znamená jediné – jsou žádaní, jejich povídání s dětmi je živé a zajímavé, akce s nimi motivuje nejen ke čtení, ale také k pokusům o vlastní tvorbu. Každé takové setkání s autory je zakončeno literárním workshopem a nabídkou z jejich spisovatelské činnosti. Besedy se podařilo naplánovat tak, aby současné autory vidělo co nejvíce dětí. Během tří dnů 24. – 26. září bylo zorganizováno 16 besed pro žáky ZŠ, 1 beseda pro veřejnost a 1 odborný seminář pro pedagogy a knihovníky. Celkem je takto mohlo vidět více jak 540 posluchačů z různých míst našeho regionu.