Šíření onemocnění koronavirem - informace pro knihovníky

V souvislosti s uzavřením škol může přijít i otázka co knihovny? V jednotlivých menších místech našeho regionu zatím není důvod k panice. V každém případě, pokud by měla být knihovna uzavřena, doporučení o tomto by mělo vydat vedení obce. Stejně jako vyjádření k pořádání akcí pro veřejnost, kde se předpokládá účast více jak 100 osob. 
Knihovna Boskovice se řídí rozhodnutím Bezpečnostní rady města Boskovice. Provoz knihovny je omezen výhradně na půjčování a vracení knih, ostatní doplňkové činnosti nejsou realizovány.
Co můžete udělat ve své knihovně vy? Poučte své uživatele třeba touto výzvou: PROSÍM NENAVŠTĚVUJTE KNIHOVNU, POKUD MÁTE RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ. Nemusí jít přímo o COVID-19, i chřipka dokáže být velmi nebezpečná. Buďte zodpovědní k ostatním. Pokud možno dezinfikujte klávesnice, stoly, židle, kliky u dveří, podlahy aj. V případě potřeby se nás můžete obracet s dotazy.

Za regionální oddělení Helena Jalová - tel. 607 608 814, jalova.knihovna@boskovice.cz