Slavnostní otevření knihovny ve Vratíkově

Na začátku Měsíce čtenářů, v úterý 1. března 2022, otevřela Městská knihovna Boskovice v místní části Vratíkov svoji pobočku. Realizace myšlenky na obnovu činnosti knihovny byla velmi rychlá, již během měsíce února si nová knihovnice, paní Hana Novotná, ve spolupráci s dalšími pomocníky uklidila místnost, která dříve sloužila jako sklad. Obyvatelé obce si do nové knihovny donesli vlastní knihy, které vytvořily základ této nové knihovny. Regionální oddělení boskovické knihovny pomohlo při doplnění nabídky knih, a tak se mají noví čtenáři na co těšit. Zahájení proběhlo s hudebně recitačním pásmem místních dětí, ve kterém zazněly písničky, zbásněné pohádky a dokonce i básnička složená přímo pro tuto knihovnu od místního občana. Každý čtenář si odnášel malou sladkou perníkovou odměnu, kterou pro všechny napekla paní knihovnice. Do nové knihovny jsou všichni srdečně zváni a my věříme, že se v tomto novém prostoru budou kromě půjčování pořádat i další setkání nejen nad stránkami knih.