Sobotní putování dne 5. září 2015 z Doubravice nad Svitavou do Kuniček

Sobotní putování dne 5. září 2015 z Doubravice nad Svitavou do Kuniček  bylo ohroženo studenou frontou, deštěm a celkově zhoršeným počasím. Nic z toho se naštěstí nekonalo. Naopak den byl příjemný a všichni účastníci, kteří se vybavili deštníky a pláštěnkami, měli jen zavazadlo navíc.

V Doubravici, kde naše pohádkové putování začínalo, nás v knihovně čekali starosta Pavel Král, kronikářka Eva Sáňková, knihovnice Jana Vomelová a úžasný vypravěč Josef Přibyl.  Poutavě vyprávěl o historii obce a zajímavých místech v okolí. Dozvěděli jsme se, že pan Přibyl je také místní hudební skladatel, který složil hymny nejen pro svoji obec, ale i pro okolní a také vánoční mši. Děti se tak měly možnost seznámit se zajímavým člověkem a regionální osobností.  Pan starosta věnoval dětem odznak obce, děti získaly do svých putovních deníčků razítko knihovny a další propagační materiály o obci.

Naše skupinka pokračovala dále podél místního potůčku, směrem ke zřícenině hradu Doubravice, která vedla přes několik brodů. Ty se díky nízkému stavu vody daly lehce přeskákat.  Pověst o vzniku hradu si děti poslechly přímo mezi jeho zbylými rozvalinami. Tuto chvilku využily na malé občerstvení a odpočinek.  Vždyť jsme ještě nebyli ani v polovině našeho putování a děti už věděly, že je čeká něco zajímavého. Po cestě si sbíraly přírodní materiály, aby mohly v cíli vytvořit svého vlastního skřítka. Po zdolání poměrně příkrého kopce se před námi objevil v dálce rybníček. Děti se usadily na kládách při cestě a poslechly si příběh pohádkových bytostí, které zde v okolí žijí a zjevují se místním rybářům a těm, kteří jdou přírodou tiše a nekřičí…      

… a opravdu naši malí poutníci uviděli, jak u rybníčka loví ryby vodník, tancuje víla a nad vodou sedí … dva skřítci.   

Děti se seznámily s jejich příběhem, splnily úkoly, které tam byly nachystané. Vodníkovi ještě malí čtenáři přečetli kousek z knihy „Kvak a Žbluňk jdou kamarádi“. Všichni odvážní čtenáři dostali malou sladkou odměnu. A protože rybníček nemá žádné jméno a vodníkovi to bylo moc líto, tak každý z poutníků napsal na lísteček svůj návrh. Všechny pak byly předány paní knihovnici, Marii Perglerové, která na nás čekala v Kuničkách. Možná některý z návrhů bude přijat a zastupitelé obce Kuniček rybníček oficiálně pojmenují. Na památku našeho putování pak bude nainstalovaná tabule s informacemi: kdy, kdo a jak se o to zasloužil.

Unavení poutníci si chvíli odpočinuli v malé obecní knihovně, kde na ně čekali skřítci z širého okolí s naší regionální patronkou Bábrdlinkou Kníženkou a další informace. Tentokrát o vzniku obce Kuniček. Potom následoval už jen krátký přesun do prostor místního kulturního domu. Pohádku o místních skřítcích přečetla paní knihovnice. Děti se občerstvily a pak je čekalo vyplnění kontrolních otázek, předávání odměn, tvoření skřítků z přinesených materiálů. Pro všechny byly nachystané omalovánky, které předchystala  naše příznivkyně paní Slavíčková z Blanska.  Ukázka paličkování a pletení z papíru byla také velmi zajímavá a inspirativní.

Setkání příznivců čtoucích rodin z našeho regionu se vydařilo a všichni se těšíme na další putování.

Fotografie z cesty zachytila Eva Sáňková a Helena Jalová.