Trénink paměti v knihovnách

Od začátku března měli knihovníci z blanenského regionu možnost trénovat svoji paměť prostřednictvím on-line kurzu, který vedla zkušená certifikovaná trenérka paměti paní Jana Zemánková. Kurz probíhal každé úterý odpoledne, trval celkem 8 týdnů a přihlásilo se do něj 16 knihovnic z celého našeho regionu. Během jednotlivých a pro nás velmi zajímavých lekcí jsme se mohly dozvědět, jak funguje naše paměť, jak ji můžeme zlepšovat, naučily jsme se vybrané mnemotechniky, které jsme si také vyzkoušely v praxi. Tento jarní blok přednášek zakončilo závěrečné on-line setkání, které se konalo v pátek 23. dubna 2021 a které se stejně jako celý kurz neslo v milé a velmi přátelské atmosféře. Společně jsme ocenily paní Zemánkovou za její velkou trpělivost a cenné zkušenosti, které nám vždy ochotně a ráda předávala. Na památku každá z nás obdržela osvědčení o absolvování, ze kterého máme opravdu radost.
Pokud máte i vy možnost vyzkoušet si trénování paměti, určitě neváhejte, uděláte pro své zdraví mnohé. Pokud byste se chtěli sami stát trenéry paměti, můžete se přidat do Sekce knihovníků - trenérů paměti a stát se členy České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. Více informací o knihovnících-trenérech se dozvíte zde.