Veselice – Knihovna roku 2011

Je velkou ctí, že tato knihovna patří do pověřeného obvodu Městské knihovny Blansko. Paní Olga Hájková, která se o knihovnu stará od roku 2007, dokázala přizvat ke svým aktivitám nejen dětské, ale i dospělé čtenáře. Všichni vytvořili tým se společným záměrem rozšířit kulturní činnost v obci.

Od roku 2010 se začal katalogizovat knihovní fond v programu Clavius REKS.

Od dubna tohoto roku je knihovna přestěhovaná v nových prostorách.

Knihovna roku 2011

Před slavnostním otevřením byly všechny knihy přestěhovány z původního místa. Knihy se půjčují pomocí programu a také on-line katalog je plně funkční. V knihovně je nově budován fond regionální literatury, který doplňuje a rozšiřuje nabídku literatury.

Tento moderní a zároveň útulný prostor se tak stal místem mezigeneračního setkávání. Každý nový návštěvník je s radostí přijat do vznikajícího společenství.

O množství všech aktivit v současnosti i minulosti se lze přesvědčit na webových stránkách, které si paní knihovnice sama tvoří:

http://www.knihovna-veselice.cz/

Cesta k tomuto významnému ocenění byla náročná a za spolupráce všech složek v obci. Více informací k slavnostnímu předání ceny najdete na:http://www.nkp.cz/o_knihovnach/KnRoku/2011/index.htm

Za všechny knihovníky a knihovnice regionu Blansko blahopřejí

Helena Jalová a Mgr. Jana Trubáková