Noc s Andersenem

Hoří! Nad knihovnou se rozezněla ohlušující siréna. Byl vydán pokyn k evakuaci. Děti, které si právě vyslechly z úst pana starosty Ing. Jaroslava Dohnálka krásnou pohádku, se shlukly kolem knihovnic a s velkými otazníky v očích se ptaly, co se stalo. Nebyl však čas nic vysvětlovat. Hrozilo nebezpečí! Knihovnice děti odvedly na nádvoří, kde hořel oheň. Teprve teď si všichni mohli oddechnout. Na nádvoří byl připraven „uměle založený požár“, na kterém pan Petr Novák dětem ukázal, jak se takový požár hasí. Děti si mohly vyzkoušet několik hasicích přístrojů, což s velkou radostí učinily. Poté následoval přesun na stanoviště dobrovolných hasičů SDH Boskovice 1, kde jim ochotní hasiči pod vedením pana Zdeňka Krejčího ukázali hasičská vozidla a seznámili je s prací hasičů. A stalo se něco, s čím nikdo nepočítal. Hasičům se rozezněla siréna vyzývající k „ostrému výjezdu“. Vidět zásah hasičů na vlastní oči, byl pro děti velký zážitek. A věřte nám, požár jsme opravdu nezaložili my, ale byla to obrovská souhra náhod. Po návratu do knihovny a po společné večeři, se dětí ujali studenti SPgŠ Boskovice a zahráli si s nimi připravené hry. Potom už následovala příprava na spánek. No, spánek. Ještě ve čtyři hodiny ráno se knihovnou neslo štěbetání malých nocležníků.