Knihovna v budově Záložny (do roku 1958)

První album dobových fotografií nemá přesné vročení a je foceno v horních patrech současného hotelu Záložna, kde se tehdejší knihovna nacházela. Přestěhována sem byla v druhé polovině roku 1948 a v letech 1951-1960 nesla název Okresní lidová knihovna. 
Přečtěte si zápisek kronikáře Kroniky města Boskovice z roku 1957:
"Okresní lidová knihovna získala 13.320 svazků. Odborně poučných bylo 3 638, zábavných 9 632. Knihy vypůjčovalo 771 člen, z toho 291 mladých čtenářů. Během roku bylo 34.828 výpůjček, mládežnických 1 576. Při knihovně je založen čtenářský kroužek se 54 časopisy, mezi nimi kromě politických obsahu technického, zemědělského a 8 v ruských originálech. Neškodilo by, kdyby se uchylovali ke knihám milovníci hostince a pochybné zábavy."
Zvlášťě poslední věta je půvabná s přihlédnutím k tomu, že koncem padesátých let se knihovna musela přestěhovat do bývalého Traplova domu z toho důvodu, že budovu bývalé Záložny získal podnik Restaurace a jídelny a přestavěl ji na kavárnu s tancem. Ale o tom až v nějaké další galerii.