Knihovna v Traplově domě (cca 1964)

Knihovna se v Traplově domě nacházela od konce padesátých let do roku 1983, kdy bylo na Hradní 3 přesunuto oddělení pro dospělé, dětské oddělení se stěhovalo už v roce 1976.
Neutěšené poměry v objektu (dnes v něm sídlí obchody p. Petrů a AG Comp), vystihuje nejlépe zpráva z návštěvy, kterou provedli pracovníci Knihovny Jiřího Mahena dne 21.4.1961: "Knihovna je umístěna v 1. poschodí budovy, která stojí na hlavním náměstí. Tři místnosti s tmavou předsíní a skladem jsou pro rozsah knižního fondu nedostačující – podlahy jsou pod tíhou regálů prohnuté. Chodba slouží za sklad metodických materiálů, hlavní místnost je pracovnou, půjčovnou, oddělením pro mládež, částečným oddělením naučné literatury. Krásná literatura je uskladněna v druhé místnosti (abecední řazení). Básně, divadelní hry, literatura v originále jsou v poslední místnosti. Všechny knihy jsou uloženy ve stejných, vysokých regálech. Protože v minulém roce byl přebalen celý knižní fond, působí bílé, lakované knížky velmi příjemně a čistě. V knihovně je zaveden rozhlas po drátě, časopisy jsou poutavě vystaveny na stojanu."